Informace o nás

Hasičský sbor byl v Kunraticích založen v roce 1876 německým obyvatelstvem. Česká historie sboru se začala psát po roce 1945.

 

Členská základna SDH čítá 100 členů, z čehož je 40 žen a 60 mužů. V Kunraticích žije 390 lidiček a dá se tak říci, že je ve sboru čtrvtina obyvatel obce.

 

Z členské základny se rekrutuje 20-ti členná jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jež působí na úseku požární ochrany. Naši členové pečují o svěřenou techniku a další prostředky požární ochrany.

Dále pomáháme obci při nejrůznějších kutlurních akcích a vedeme kolektiv mladých hasičů.

PODĚKOVÁNÍ

    V roce 2010 jsme jako desítky dalších sborů dobro- volných hasičů pomáhali při ničivých povodních, které postihly Liberecký kraj. Naše obec měla více štěstí, než ty okolní a následky u nás nebyly tak fatální jako například v sousedních Heřmanicích nebo ve Vísce, kde jsme se podíleli na likvidaci následků řádění vodního živlu. Při práci jsme se potkali s mnoha lidmi a vyslechli jsme mnoho příběhů, jež v nás navždy zůstanou. Domníváme se, že se za sebe nemusíme stydět a věříme, že jsme dostáli heslu, jež zdobí náš historický prapor.
    V polovině roku 2013 se však událo něco, co nás ve výše uvedené doměnce na pevno utvrdilo. Panu Josefu Klímovi z Vísky, stála naše pomoc po povodni v roce 2010 za to, že nám jako poděkování nechal zhotovit nádhernou číši, na níž nás nazývá svými přáteli, čehož si nesmírně vážíme.
    My děkujeme rovněž, pane Klímo, za to, že jste nám ukázal, že tu nejsme zbyteční.

 

Pyro Car

    Jsme pravidelnými účastníky celorepublikového srazu po- žární techniky a jejich osádek, které se koná v na přiby- slavském letišti pod názvem Pyro car. Na tuto akci vyrážíme společně s kolegy ze soused- ních Heřmanic.