Historie sboru

 

KUNRATICE (německy Kunnersdorf bei Friedland in Böhmen) jsou obcí na severu České republiky, v okrese Liberec, v libereckém kraji.  Leží ve Frýdlantském výběžku asi 3,5 km západně od města Frýdlantu na silnici nedaleko hraničního přechodu do polské Bogatynie. Kunratice jsou jednou z nejstarších obcí na Frýdlantsku – zmiňovány jsou již roku 1377, kdy je uváděn plebán při zdejším kostele Všech svatých. Vždy ležely při frekventované obchodní cestě z Frýdlantska na Žitavsko, což jim přinášelo prosperitu v době míru a mnoho strastí a škod v době válek. Po těchto útrapách dosáhly Kunratice své původní lidnatosti až v 18. století, v roce 1833 zde žilo ve 100 domech 531 obyvatel. Na začátku 20. století měla obec 833 obyvatel ve 142 domech, od té doby však počet obyvatel klesá.  V současnosti u nás žije okolo 390 obyvatel.

 

A nyní již k historii hasičů...

 

  I když to byli Němci, kteří sbor v naší obci založili, hlásíme se k tomuto datu vzniku také, neboť poslání hasičů je na celém světě stejné, a sice chránit životy lidí i zvířat a majetek. Bohužel nám obecní kronika z období let 1876 - 1945 poskytla z minulosti hasičského spolku pouze střípky.


Jediná dochovaná fotografie kunratického hasičského sboru před rokem 1945.

    Píše se rok 1876 a německé obyvatelstvo zakládá v obci sbor hasičů - velitelem byl Jindřich Pfeifer a členská základna čítala 96 mužů.

    30. března 1932 byla objednána motorová stříkačka od firmy Hanz Flader, Pleil - Sorgental u Weipert za cenu 23.750 Kč.

    22. května 1932 odpoledne byla dodána a při cvičení byla členům sboru předvedena.

  Dne 10. července 1932 byla uspořádaná hasičská sláva, které se zůčastnily okolní hasičské sbory a stříkačka byla slavnostně předána.

    Roku 1936 byla sborem dobrovolných hasičů zakoupena elektrická siréna. Cena sirény byla 2000 Kč, peníze byly získány z dobročinných darů. Instalaci na věž zaplatila obec a stála rovněž 2000 Kč

    Po válce kdy vznikl český hasičský sbor se o historii hasičů v Kunraticích dovídáme více,neboť jejich minulost retrospektivně vystopoval a zapsal v dubnu roku 1985 p. Karel Reiber, který pak vedl hasičskou kroniku až do roku 1991.

    Z této kroniky se dovídáme, že se 21. 8. 1945 konala ustavující schůze, kde byl za přítomnosti okresního velitele Jana Kozmana zvolen výbor Dobrovolného hasičského sboru - ve složení:

Řezníček Josef - starosta sboru

Petrnoušek Jan - velitel

Svoboda Václav - podvelitel

Brzák František - jednatel

Kadlec Josef - pokladník

Drahoňovský Ladislav - strojmistr

Brož Rudolf - zbrojmistr

Drápalík Jan - revizor účtu

Lukáš František - revizor účtu

Jedni ze zakládajících členů českého sboru hasičů v Kunraticích. Horní řada z leva: Dostál; Lachman; Veber; Rudolf; Drapák J.; Šulc; Šustr; Fidra

Dolní řada z leva: Kadlec; Petrnoušek J.; Kerda st.; Kerda ml.

    Nutno dodat, že hlavní zakladatelé byli Jan Petrnoušek a Václav Svoboda, kteří ustavující schůzi svolali a zajistili. Dne 30. 9. 1945 byla uspořádána "Hasičská slavnost", při které byla předána hasičská zbrojnice a inventář.


vlevo štítem k vám - hasičská zbrojnice, vpravo hasičská věž na sušení hadic,v popředí kabiny fotbalového mužstva.

   Již 18. 10. 1945 absolvovali členové sboru první požární zásah, když v 6:30 strážmistr Rampa vyrozuměl velitele sboru o požáru ve Viskonitovém závodě (později Elitex) ve Frýdlantě.V 6:45 náš sbor již zahájil ochranné práce při požáru, byl nejprvnějším sborem na místě zásahu a také požár sám lokalizoval, jak svědčí doklad vystavený tamním vedením: Nebýt Kunratického sboru, byly by škody větší. Na požářišti zůstal do 11:00, do Kunratic se vrátil v 11:30.

    V roce 1948 se vrátil zvon z místního kostela Všech svatých, proto se dne 18. 7. 1948 konala "slavnost zavěšení zvonu". Zvon byl uložen na vlečném voze hasičského automobilu zahalen státní vlajkou a na stranách vozu stály družičky. Slavnostní průvod prošel obcí od horní křižovatky až ke kostelu, kde byl vykonán slavnostní obřad. Po skončení projevů, byl členy hasičského sboru zvon zavěšen na věži kostela.  


Předseda MNV Jan Pešek (vlevo) s Františkem Dostálem u požární stříkačky
PS 8 (místo: mostek za základní školou)

K 31. 12. 1948 vlastní sbor jednu závěsnou motorovou dvoutaktní stříkačku a jeden automobil značky Steyer - 8 válec. Stav členstva - 23 mužů a 2 ženy.

Jos. Kadlec - starosta

V. Bartáček - velitel

Fr. Petrnoušek - jednatel

    Dne 23. 8. 1950 o 1:00 hodině ranní byla většina obyvatel obce probuzena úderem blesku. Ač celkem poklidná noc s málo zataženou oblohou byla svědkem velkého požáru. Tento ojedinělý blesk zapálil stodolu u čp. 6 zemědělce Aloise Kozáka. V okamžiku vzplála celá stodola, ze které zbyli pouze zděné štíty. Našemu sboru se podařilo uchránit alespoň obytné stavení. V ohni zahynula 1 březí prasnice, 1 koza, několik hus, kachen a slepic. Oheň zničil veškerou uloženou úrodu a zemědělské stroje.

 Dne 28. 9. 1952 v půl deváté dopoledne vypukl z neznámých příčin požár stodoly na Státním statku čp. 14. Požár vznikl uvnitř stodoly plné sena a slámy. Přes veškeré úsilí mnoha požárních sborů lehla popelem.

       V roce 1957 se podél trati do Dětřichova vznítila tráva a požár se šířil až do nádraží Kunratice. Zde bylo zachváceno dřevěné nákladní skladiště, které bylo zcela zničeno. Národní podnik Totex zde měl nepotřebné zásoby, které požár znehodnotil. Škoda byla vyčíslena na 50 000 Kčs.

    Každý rok náš sbor pořádal různé kulturní akce, mezi které patřily Josefovské zábavy, hasičské plesy, maškarní bály a mnoho jiných tanečních veselic. Jeden čas naši členové také hráli divadlo.

      V roce 1971 zajistil MNV pro sbor nové auto - speciální požární vozidlo od Čsl. lidové armády z Liberce AS16 PRAGA RN. V tomto roce náš sbor obdržel rovněž agregát PS 12.

    Před tímto vozem byl ve výjezdu zařazen dopravní automobil A 150 (Aero) - tzv. Áčko. Tento vůz byl po autonehodě odepsán.

    Na snímku je vidět část vozu A 150 s následky po nehodě. Vůz se vyráběl pod značkou Aero, Praga, nebo Škoda.

    Erénka, jak se říkávalo vozu Praga RN u nás sloužila až do začátku devadesátých let, kdy byl pořízen nový vůz Avia.


Smutný konec služby naší Erénky (1982)    


    Na snímku je naše vozidlo AS 16 Praga RN a v popředí naše družstvo na soutěži v Zátiší (1974)

    K lítosti členů sboru a do dnes z neznámých důvodů bylo rozhodnuto na MěNV ve Frýdlantu, že bude vůz po odhlášení z výjezdu odstrojen a zničen.

    V roce 1972 se započalo s výstavbou velké víceúčelové nádrže v horní části obce (nyní používanou jako koupaliště) V tomto roce dostala požární zbrojnice nová plechová vrata a byla opravena i střecha.
    Naši členové se účastnili i mnoha brigád, při kterých pomáhali státnímu statku, obci, udržovali výstroj a výzbroj v akceschopném stavu, vydělávali na svozu starého železa. V roce 1979 svezli naši hasiči rekordnívh 113q železa.
    Hasiči v se podíleli v obci i na výstavbě prodejny potravin (1979), fotbalových kabin (1980) a přestavbě hospody.

            

    Dnem 1. 7. 1980 Byla naše obec integrována do města Frýdlantu a tímto dnem spadá SPO Kunratice pod městský SPO Frýdlant.

 

    Na MěNV Frýdlant byla podána žádost o nové auto. Požadován byl vůz Avia,  přestavba byla vyčíslena na 80.000 Kčs.

 

   Dne 2. 6. 1981 byl vůz Avia dovezen z Příbrami, přestavba byla ihned objednána u ČSAO (Českolslovenské automobilové opravny) Mníšek.

 

    Novější  vůz Avia A 30, r. v.  1974 - ve výjezdu je ještě dnes.

    V tomto roce byl zaznamenán požár ČSSS čp. 1, kde shořela střecha nad stávajícím chlévem. Dobytek byl včas vyveden. Starý klenutý strop nebyl poškozen a ztráta byla pouze v uskladněném seně. Vedlejší chlév s mladým skotem - býčky byl uchráněn.


    Významnou součástí hasičského života byli soutěže v požárním sportu, kterých se náš sbor v hojné míře účastnil a dosahoval výborných výsledků. Ať to byli soutěže ve Frýdlantu, Dětřichově, Heřmanicích, Arnolticích, Zátiší, nebo v Kunraticích.

    
Soutěž v Kunraticích
    
Soutěž v Dětřichově
    
Soutěž v Arnolticích
 
 
 
   

V doplňování informací z historie budeme pokračovat...

 

(stránky jsou ve vývoji)