Historický prapor

    Od roku 2006 vlastníme historický prapor, jenž nám slavnostně předal dne 15. července 2006 starosta obce pan František Vrátný u příležitosti 130. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v naší obci. V tento slavný den byl prapor i vysvěcen. Na praporu z modrého saténu je vyšita symbolika obce i sboru včetně hesla, jež se snažíme svou prací naplňovat.

    Líc raporu obsahuje název našeho SDH s letopočtem založení sboru a znak obce, který je zpodobněn zlato - modře polceným polem se dvěma figurami. Větší z figur je doleva prohnutý červený korál - paroh ve zlatém poli, jenž je symbolem rodu Biberštejnů, k jejichž panství koncem 13. století Kunratice patřily. Druhou figurou v modrém poli je zlato - červeně polcené srdce shora protknuté mečem se zlatým jílcem, připomínající jednu z památek v obci, kterou je kaplička Panny Marie Bolestné. Modrá barva symbolizuje Kunratický potok a řeku Smědou protékající katastrem obce. Znak obce je zasazen do hasičské růžice v podobě zkřížených žebříků a lipových listů, jejímž středem prochází hasičská sekyra.

    Rub praporu zdobí detailně vyvedené výšivky kostela Všech svatých, na němž lze dokonce odečíst čas na věžních hodinách, a hasičského patrona svatého Floriana, jenž symbolicky ochraňuje tuto dominantu naší obce. Rubová strana dále nese heslo: "VLASTI K OSLAVĚ, BLIŽNÍMU K OCHRANĚ, SOBĚ KU CTI", které vystihuje naši práci a dává smysl našemu poslání.

    

Líc praporu                                                                    Rub praporu

    Prapor zhotovila společnost Alerion, která se zabývá výrobou vlajek, praporů a znaků. V rámci zakázkové výroby nabízí ručně vyšívané prapory a nástěnné znaky, erby, obecní a městské vlajky, hasičské prapory, reklamní vlajky, vlajky s logem, vlajkové stožáry, odznaky a medaile, historické mapy, vlajky sportovních klubů a další výrobky pro reprezentaci.

Prapor ve fotografiích

1 | 2 | 3 >>