Jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kunratice je v plánu plošného pokrytí Libereckého kraje zařazena do kategorie JPO V a kromě základní předurčenosti na zdolávání požárů v katastru obce je také předurčena pro civilní ochranu a ochranu obyvatelstva s územní působností.
 
Volací značky JSDHO Kunratice:
 
RDST Značka
Základna PLI 450
DA 8 L1Z PLI 456
VEA PLI 459