Závod požární všestrannosti

Závod požární všestrannosti

V sobotu 1. listopadu se v naší obci uskutečnil po více jak 30-ti letech závod požární všestrannosti (ZPV), neboli braňák. Jedná se o závody kolektivů mladých hasičů, které jsou úvodní disciplínou celorepublikové soutěže v požárním sportu – hry Plamen.

 Letošního ročníku se za krásného počasí zúčastnilo celkem 29 hlídek (145 dětí), z nichž bylo 16 mladších (6 – 10 let) a 13 starších (11 – 15 let). Domácí kunratický sbor reprezentovali celkem tři hlídky (1 mladší a 2 starší).

Jednotlivé pěti členné hlídky na trati (mladší cca 2 km, starší cca 3 km) navštěvují šest stanovišť, na kterých plní úkoly. Jedná se o střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, určování věcných prostředků požární ochrany a překonání překážky po vodorovném laně. Nezvládnutí úkolů je odměňováno trestnými body, které se přičítají k čistému času strávenému na trati.  Všechny tři naše hlídky zdárně závod dokončili a obsadili 10. místo (mladší) a 9. a 10. místo (starší). Udělali tak radost svým vedoucím, neboť na předchozích závodech v Pertolticích skončila naše dvě družstva z deseti na 8. a 10. místě.

Velký dík za zdárný průběh závodů patří nejen účastníkům a rozhodčím z okolních sborů, ale rovněž i všem pomocníkům z domácího SDH a dobrovolníkům,

kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám tuto velkou akci uspořádat.