Složení JSDHO

 
Jméno a Příjmení Funkce Odbornost
Martin Götz velitel JSDHO VJ, NDT
Milan Götz velitel družstva / strojník VJ, S, NDT
Jaroslav Lachman strojník S
Luděk Pažout strojník S
Miloslav Götz strojník S
Miloslav Šejna strojník S, MP
Rostislav Šulc strojník S, MP
Pavel Götz strojník S, MP
Roman Pospíchal hasič MP, NDT
Jan Götz hasič MP
Bohuslav Křelina hasič MP
Jan Provazník hasič NDT
Miroslav Liška hasič  
Zdeněk Liška hasič  
Darek Lukáš hasič  
Mirek Smrž hasič  
Jaroslav Špína hasič  
Jan Špína hasič  
Miloš Farský hasič  
     
     

Zkratky:

VJ       - velitel jednotky 

S        - strojník

NDT    - nositel dýchycí techniky

MP     - obsluha motorové pily