VYSTOUPENÍ NA HASIČSKÉM PLESE

VYSTOUPENÍ NA HASIČSKÉM PLESE

Dne 18.února 2017 se u nás, jako již tradičně, konal hasičský ples. Při této příležitosti jsme byli výborem SDH osloveni, abychom si připravili krátké vystoupení. Měli jsme na to týden, tak jsme pilně trénovali. Vedoucí Mirča nám vymyslela skvělou choreografii a my se jí naučili. Na plese jsme předvedli výjezd hasičů za houkající sirény, odjezd na zásah, uhašení pořáru a nakonec pak krátký taneček. Vystoupení sklidilo ohromný potlesk a samou chválu. Všem se to moc líbilo a my měli radost, že se nám to povedlo.