VI. PROPAGAČNÍ JÍZDA SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

VI. PROPAGAČNÍ JÍZDA SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

    Událostí roku se pro náš sbor stala VI. Propagační jízda SH ČMS a její zastávka v naší obci, jež proběhla v sobotu 17. května 2014. Přestože to byl velice uplakaný den, našlo si cestu na náves několik desítek lidí, kteří společně s námi přivítali zástupce Centra hasičského hnutí a nejvyšší zástupce Sdužení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Musíme smeknout před hrdinskou reprezentací SH ČMS ze strany osádky historické Pragovky z Vysočiny vedené panem Jiřím Pátkem, ředitelem Centra hasičského hnutí z Přibyslavi, neboť počasí jízdě v otevřeném veteránovi opravdu nepřálo. Díky dešti k nám již bohužel nedorazila jablonecká Pragovka, která byla z jízdy stažena na hranicích s Polskem, protože by její dřevěná nástavba mohla přijít k úhoně. Pevně věříme, že hasiči jízdu neodstonali, protože před sebou mali ještě mnoho kilometrů, než dojedou do místa určení.

    Propagační jízdu provedli po "svém" území zástupci krajského i okresního sdružení Liberec v čele se starostou KSH Milanem Navrátilem a svým komentářem ji doprovodil zástupce OSH Liberec pan Karel Boháč, jež občanům zároveň představil i její letošní účel a cíl, kterým jsou středočeské Velvary, v nichž byl 22. května 1864 založen první Český sbor dobrovolných hasičů v tehdejším Rakousko-Uhersku.

    Historické vozidlo Praga RN z roku 1934 s sebou přivezlo slavnostní prapor, na který starosta obce Milan Götz připevnil pamětní stuhu. Místostarostou obce Luděk Pažout společně s velitelem našeho sboru Martinem Götzem pak předali několik upomínkových předmětů, které reprezentují naší obec a její okolí.

    Historické vozidlo Praga RN z roku 1934 s sebou přivezlo slavnostní prapor, na který starosta obce Milan Götz připevnil pamětní stuhu. Místostarostou obce Luděk Pažout společně s velitelem našeho sboru Martinem Götzem pak předali několik upomínkových předmětů, které reprezentují naší obec a její okolí.

    I když jsme to nečekali přijel do naší obce společně s jízdou a pozdravil náš sbor i nejvyšší představitel Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a sice jeho starosta ing. Karel Richter, který nám předal milý dárek v podobě obálky se speciální poštovní známkou od Adolfa Borna vydanou u příležitosti zmiňovaného 150. výročí. Přestože po celou dobu působil nenápadným dojmem, přece jen objektivu našeho šikovného fotografa Zdendy neunikl :-) Na obrázku přihlíží děkování starosty KSH Milana Navrátila našemu veliteli.

    Po předání všech upomínkových předmětů a oboustranném poděkování se VI. Propagační jízda vydala na svou další pouť po Frýdlantsku a dále po Libereckém kraji. Od nás kolona odjížděla do sousedního Dětřichova, kde již byli netrpělivě očekáváni.

    My jsme po úklidu stánků a převlečení se do suššího oblečení nasedli do naší Avie a od Nového Města pod Smrkem jsme doprovázeli kolonu ve spanilé jízdě až do Raspenavy.

    Více fotografií z promoklého hasičského svátku naleznete níže, nebo v naší fotogalerii.