Povedlo se, obec máme opět čistou...

Povedlo se, obec máme opět čistou...

   Díky všem, kteří se v neděli 13. dubna 2014 zúčastnili velkého úklidu, máme obec a její okolí opět čisté. Tato akce se uskutečnila již po třetí a jedná se o symbolickou oslavu Dne Země, jenž připadá na 22. duben. Tentokrát jsme se sešli díky termínu Velikonoc o týden dříve a společně s myslivci a spoluobčany jsme prošli obec a její okolí, kde jsme sbírali vše, co do přírody nepatří. Počasí naší bohumilé činnosti přálo, takže se jednotlivé skupiny sběračů s pytli v rukách rozprchly po katastru a do oběda měly o zábavu postaráno.

   Obrovský kus práce odvedli opět naši mladí hasiči, kteří se s vedoucími v patách předháněli v hledání a sběru jednotlivých odpadků. Velký dík patří také našemu Bohouškovi, který již tradičně zapřáhl vlek za svůj traktor a za pomoci dalších našich členů svážel rozměrnější odpad z luk a lesů. Stejně jako vloni nebylo o zajímavé "úlovky" nouze. Kromě pneumatik jsme našly spousty rozbitých televizorů a jiné elektroniky, ze které zmizely cenné kovy a nehodící se plasty nám zamořily lesy.

   Úklid se nevyhnul ani okolí památníku v Tongrundu, které je mylně považováno za území Frýdlantu a kde se vlivem zvýšeného zájmu turistů, zvýšil i výskyt odpadků, což je asi daní za jeho obnovení v loňském roce. Nezbývá nám nic jiného, než si přát a doufat, že bude mít letos více ukázněných obdivovatelů a my příště sesbíráme méně PETek a obalů od svačin.

   Bohužel po předešlých zkušenostech víme, že máme uklizeno zase jen na chvilku, neboť omezenost lidí nezná mezí a jsou schopní vyhodit kdekoli cokoli.

   Závěrem ještě jednou děkujeme všem zúčastněným, kteří přidali ruku k dílu a pomohli nám oslavit Den Země činem, který pomohl přírodě a zvelebil naši vesničku.