Nábor mladých hasičů

Nábor mladých hasičů

    V sobotu 15. března 2013 jsme u nás uskutečnili zatím poslední nábor dětí do kolektivu mladých hasičů. Naši zbrojnici navštívily rodiče s dětmi, kteří si prohlédli naše vybavení a zázemí. Po prohlédnutí techniky jsme jim představili, čím se mladí hasiči zabývají, co se učí a co je čeká. Nábor proběhl skvěle, neboť se nám do sboru přihlásilo 15 dětí. Nezbývá, než popřát mnoho zdaru při výchově našich následovníků.