Chystáme se na úklid obce...

Chystáme se na úklid obce...

    Po třetí v řadě se chystáme na velký jarní úklid obce a jejího okolí. Touto akcí symbolicky oslavujeme mezinárodní Den Země připadající na 22. dubna. Letošní úklid je kvůli velikonocím o týden předsunut a proběhne v neděli 13. dubna. Opět se sejdeme v 10:00 hodin před obecním úřadem, kde si rozdáme igelitové pytle a rukavice a po té se rozdělíme a vyrazíme sbírat vše, co do přírody nepatří.

    Super na této akci je to, že se sejdou nejen hasiči, ale i myslivci, fotbalisti a další občané naší obce. V loňském roce nás sbíralo odpadky celkem 43 lidiček a věříme, že nás bude minimálně stejně.