"BRAŇÁK LUŽEC" - ZÁVOD POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI 2015

"BRAŇÁK LUŽEC" - ZÁVOD POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI 2015
Dne 7.listopadu se družstvo SDH Kunratice zúčastnilo branného běhu, který se konal v Lužci. Byli jsme rozděleni do 3 týmů. Starší kluci: Adam, Marek, Libor, Lukáš a Tonda vybíhali jako první. Káťa a Nikča soutěžili za jiný tým s pořadovým číslem 9. Naši mladší kluci ( Tom a Kuba )soutěžili za družstvo z Heřmanic. Starší běželi 3km a mladší 2,5km. Celkem se závodu zúčastnilo 14 družstev. Během závodu jsme plnili různé úkoly například: vázání uzlů, střelba, zdravověda, lano, určení azimutu, topografické značky apod. Cesta byla náročná i díky děštivému počasí, ale když jsme dorazili do cíle, dostali jsme výborný gulášek a teplý čajík. Po jídle jsme měli chvilku času, protože se čakalo na vyhlášení. Kluci se umístili na 10 .místě, holky na místě 12.. Sice nám počasí nepřálo,ale moc jsme si to užili :)