24.12.2014 - Technická pomoc

24.12.2014 - Technická pomoc

Únik ropných produktů

Složka IZS:  HZS ČR a jednotky PO
Jednotka PO: Kunratice  513148
Velitel: Götz Martin
 
Den ohlášení: 24. prosince 2014  středa
Čas ohlášení: 12:28
 
Adresa: Okres Liberec
  Kunratice
  Silnice III/03511 Frýdlant - Bogatynia
 
Účel (druh) objektu: silnice, cesta mimo obec
Prostor vzniku: nezjištěno
Specifikace zásahu: olejová skvrna
 
Ohlášení: 24.12 2014 - 12:28  
Vyhlášení poplachu: 24.12 2014 - 12:28  
Výjezd: 24.12 2014 - 12:34  
Příjezd k zásahu: 24.12 2014 - 12:37  
Zahájení zásahu: 24.12 2014 - 12:37  
Odjezd na základnu: 24.12 2014 - 12:52  
Příjezd na základnu: 24.12 2014 - 13:12  
 
Vzdálenost [km]:   2 Počet zásahů:    1 Pořadí jednotky PO:             1
Počet osob:          7 Počet techniky:  1 Evid. číslo místní JPO:        513148
 
Činnosti jednotky PO Průzkum
  Odstraňování úniků rop. látek - provoz. náplní vozidel
 
Zasahující technika jednotky PO  
  DA 8-L1Z Avia A30 Dopravní automobil 8
 
Zasahující členové jednotky PO  
  Götz Milan  - velitel družstva
  Provazník Jan
  Götz Miloslav  - strojník - řidič
  Smrž Mirek  
  Pospíchal Roman  
  Götz Jan  
  Šulc Rostislav  
 
Popis zásahu:

    Jednotka byla vyslána k zásahu na olejovou skvrnu na silnici III/03511 Frýdlant - Bogatynia. Průzkumem bylo zjištěno, že olej unikl na pravou část vozovky ve směru na Frýdlant. Skvrna se táhla v šíři cca 0,5 m od křižovatky silnic III/03511 se silnicí III/03512 a byla dlouhá cca 500 metrů. Jednotka olejovou skvrnu zasypala sorbentem ECO Dry, kterého spotřebovala 40 kg. Sorbent byl ponechán na vozovce. Problémy způsoboval silný vítr, který unášel sorbent při sypání mimo olejovou skvrnu.

    Po zasypání, úklidu materiálu a závěrečném průzkumu se jednotka vrátila zpět na základnu.