24.03.2008 - Technická pomoc

24.03.2008 - Technická pomoc

Únik ropných produktů

Složka IZS:        HZS ČR a jednotky PO

Jednotka PO:     Kunratice  513148

Velitel:               Götz Milan

Adresa:              Obec Kunratice      

Den ohlášení:      24.března 2008, pondělí

Čas ohlášení:     12:40

 

Prostor vzniku: silnice        

Ohlášení:                              24.3 2008 12:40               Vzdálenost [km]:           17,5

Vyhlášení poplachu:               24.3 2008 12:45               Počet zásahů:               1

Výjezd:                                 24.3 2008 12:55               Nasazení spec. skupin:         

Příjezd k zásahu:                   24.3 2008 13:10               Pořadí jednotky PO:       3

Zahájení zásahu:                    24.3 2008 13:12               Počet osob:                  7

Odjezd na základnu:               24.3 2008 15:45               Počet techniky:            1

Příjezd na základnu:               24.3 2008 15:55

Činnosti jednotky PO

Průzkum              

Odstraňování úniků rop. látek - provoz. náplní vozidel              

Zasahující technika jednotky PO

Hlavní technika            Typ                          

DA8-L1Z Avia A 30         dopravní automobil 8                       

Jméno                              Poznámka

Götz Milan                         velitel  

Götz Pavel                         strojník - řidič

Götz Jan                            hasič

Götz Martin                        hasič

Vítek Břetislav                    hasič

Prchal Miroslav                   hasič

Špína Miroslav                    hasič

Použití hasiv a sorbentů

Název hasiva/sorbentu    Typ hasiva/sorbentu    Spotřebované množství

Vapex                                sorbenty sypké                      40 (kg)

ECO Dry                            sorbenty sypké                      30 (kg)

Popis zásahu:

    Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli do Frýdlantu, zde jsme vyhledali velitele zásahu, který nás poslal zpět do naší obce, kde jsme měli zasypat sorbenty uniklou ropnou látku. Ropná látka vytvořila skvrnu táhnoucí se po silnici III/0353 od Dětřichova až po křižovatku se silnicí III/03512 a po této až do Frýdlantu. Naše jednotka po průzkumu začala sypáním sorbentů likvidovat uniklou látku.Vzhledem k nedostatku sorbčního materiálu jsme byli nuceni likvidovat především nebezpečné skvrny na mostcích, křižovatkách a v zatáčkách. Při této likvidaci jsme spotřebovali 250 litrů Vapexu. V Dětřichově jsme obdrželi další sorbenty a to 30 kg ECO Dry od TSML.Tímto přídělem jsme zlikvidovali i zbylé skvrny v obci.Po zasypání všech nejvíce zasažených míst a závěrečném průzkumu, jsme odjeli doplnit sorbenty do vozidla na KSSLK pracoviště Frýdlant a odtud jsme odjeli na základnu.