21.07.2012 - Požár

21.07.2012 - Požár

Požár

Složka IZS:           HZS ČR a jednotky PO

Jednotka PO:       Kunratice  513148

Velitel:                 Götz Milan

Adresa:                Kunratice 37, 464 01 Frýdlant, okres : Liberec

Den ohlášení:      21.července 2012, sobota

Čas ohlášení:     17:48

Účel (druh) objektu:       ostatní budovy pro společné ubytování a rekreaci

Prostor vzniku:              chodby, schodiště, výtahy, komunikační prostory, zvonkové panely

Specifikace zásahu:      Zahoření ventilátoru chlazení na nápoje - zakouřený objekt

 

Ohlášení:                                 21.7 2012 17:48               Vzdálenost [km]:       1

Vyhlášení poplachu:                 21.7 2012 17:48               Počet zásahů:           1

Výjezd:                                   21.7 2012 17:49

Příjezd k zásahu:                     21.7 2012 17:52               Pořadí jednotky PO:   1

Zahájení zásahu:                     21.7 2012 17:52               Počet osob:               4

Odjezd na základnu:                21.7 2012 18:50               Počet techniky:         2

Příjezd na základnu:                21.7 2012 18:52

 

Činnosti jednotky PO

Průzkum              

Použití vody dodávané proudem C - počet proudů            1

Zasahující technika jednotky PO

Hlavní technika                                  Typ

DA 8-L1Z                                             dopravní automobil 8

            Jméno                                     Poznámka

            Götz Milan                                velitel

            Götz Martin

            Götz Miloslav                            strojník

            Šulc Rostislav

Pomocná technika           Typ               

PMS 12                             přenosná motorová stříkačka 12

Spolupráce složek IZS

Policie ČR            

Použití prostředků chemicko technické služby

Ochranný prostředek    Typ ochr. prostředku                                     Jméno                     Začátek použití          Doba použití

Saturn S7                       dýchací přístroje vzduchové do 20 MPa     Götz Martin                21.7.2012 17:58         0:15

Saturn S7                       dýchací přístroje vzduchové do 20 MPa      Götz Milan                 21.7.2012 17:58         0:15

Použití hasiv a sorbentů

Název hasiva/sorbentu            Typ hasiva/sorbentu        Spotřebované množství

Voda                                         voda                                 5

 

Popis zásahu:

    Dne 21. 07. 2012 v 17:44 hodin mi pan Jaroslav Špína, starší (Kunratice 44, 464 01 Frýdlant) telefonicky ohlásil požár myslivecké chalupy (Kunratice 37, 464 01 Frýdlant), která se nachází vedle víceúčelové vodní nádrže (koupaliště). Po přijetí oznámení jsem vyhlásil poplach naší jednotce a ohlásil událost na KOPIS LK. S družstvem 1+3 jsme vyjeli na místo události. Po příjezdu na místo zásahu jsme začali provádět průzkum. Oznamovatel byl přítomen na místě události a sdělil nám, že se v budově pravděpodobně nenachází žádná osoba, což bylo nakonec průzkumem potvrzeno. Po nasazení izolační dýchací techniky (IDP) jsme já a Martin Götz prováděli průzkum uvnitř budovy. Zbylí dva členové družstva prováděli průzkum kolem budovy. Vstupní dveře do objektu byli otevřené. Prostor přízemí byl zakouřen, ale nikde jsme nezaznamenali plamenné hoření. Po dřevěném schodišti jsme se dostali do 1. NP, kde jsme rovněž nezaznamenali plamenné hoření a nemohli jsme najít ohnisko. Schodiště do 1. NP je opatřeno poklopem, který byl v době našeho průzkumu zvednutý. 1. NP bylo zakouřeno podstatně více než přízemí, proto jsme otevřeli okno ve štítu objektu a ve vykýři v ložnici. V IDP jsme zasahovali 15 minut. Protože jsme nenašli ohnisko požáru, resp. jinou příčinu zakouření opustili jsme objekt a ustavili jsme k vodní nádrži přenosnou motorovou stříkačku, rozvinuli jsme dobravní vedení "B", které jsme zavodnili. Zároveň jsme rozvinuli jeden útočný proud "C", který jsme nezavodňovali. Poté jsme otevřeli rozvaděč s hlavním jističem u vstupu do budovy, který byl ovšem shozený (vypnutý), takže byla budova po celou dobu bez elektrické energie. Na místo události se dostavila JSDHO Višňová, která společně s námi opět provedla průzkum budovy tentokrát už bez použití IDP. Kouř vycházel stále z okénka z půdního prostoru.

    Na místo události se dostavila jednotka HZS LK ze stanice Raspenava. Velení u zásahu jsem předal veliteli HZS panu Jiřímu Jirounkovi. Na místo události se dostavila JSDHO Frýdlant, která použila termokameru na průzkum půdních prostor a odhalení skrytého ohniska. Protože se termokamerou žádné skryté ložisko neodhalilo, byla nasazena přetlaková ventilace a objekt byl odvětrán. Po odvětrání budovy bylo dalším průzkumem zjištěno, že došlo k zahoření chladícího výčepního zařízení pod pultem v chodbě chalupy. Na místě události byla zároveň Policie ČR, která prováděla ohledání místa události, neboť se zjistilo, že vstupní dveře byly poškozeny vypáčením (západka byla v poloze zamčeno, křídlo bylo v místě zámku rozštípnuté a obě kliky chyběly). Možnému trestnému činu může nasvědčovat i to, že zahořel elektrický přístroj,  přestože byl přívod elektrického proudu v objektu vypnutý hlavním jističem. A podle sdělení předsedy mysliveckého sdružení Kunratice - Višňová pana Milana Loudy, které je vlastníkem chalupy, se budova v poslední době nepoužívala a měla být zamčená. Na místo události se dále dostavil vyšetřovatel příčiny vzniku požáru. Protože byla odhalena příčina zakouření objektu a nehrozilo opětovné zahoření začali jsme balit materiál. Při balení materiálu jsme našli ve vodní nádrži kliku od vstupních dveří do chalupy, na což jsme upozornili přítomné policisty,kteří ji ponechali pro policejního technika. Po sbalení a úklizení materiálu jsme po dohodě s velitelem zásahu odjeli zpět na základnu.