20.07.2015 - Technická pomoc

20.07.2015 - Technická pomoc

Technická pomoc - likvidace následků vichřice

Složka IZS: 

HZS ČR a jednotky PO

Jednotka PO:

Kunratice  513148

Velitel:

Götz Martin

 

Den ohlášení:

20. července 2015

pondělí

Čas ohlášení:

20:27

 

Adresa:

Okres Liberec

 

Kunratice

 

Kunratice 71, 7, 167, 116

 

Účel (druh) objektu:

komunikace v obci

Prostor vzniku:

nezjištěno

Specifikace zásahu:

Nebezpečné stromy

 

Ohlášení:

20. 07. 2015 - 08:08

 

Vyhlášení poplachu:

20. 07. 2015 - 08:08

 

Výjezd:

20. 07. 2015 - 08:17

 

Příjezd k zásahu:

20. 07. 2015 - 08:19

 

Zahájení zásahu:

20. 07. 2015 - 08:19

 

Odjezd na základnu:

20. 07. 2015 - 18:18

 

Příjezd na základnu:

20. 07. 2015 - 18:20

 

 

Vzdálenost [km]:   1

Počet zásahů:    1

Pořadí jednotky PO:             1

Počet osob:            9

Počet techniky:  1

Evid. číslo místní JPO:        513148

 

Činnosti jednotky PO

Průzkum

 

Odstraňování překážek z komunikací aj. prostorů

 

Pořizování foto, video

 

Zasahující technika jednotky PO

 

 

DA 8-L1Z Avia A30

Dopravní automobil 8

 

Zasahující členové jednotky PO

 

 

Götz Pavel

 - strojník - řidič

 

Götz Martin

- velitel vozidla

 

Götz Jan

- přísl. jednotky

 

Šulc Rostislav

- přísl. jednotky

 

Liška Miroslav

- přísl. jednotky

 

Liška Zdeněk

- přísl. jednotky

 

Křelina Bohuslav

- přísl. jednotky

 

Provazník Jan

- přísl. jednotky

 

Smrž Mirek

- přísl. jednotky

     
Spolupráce složek IZS:  
 

Obecní zastupitelstvo

Milan Götz - starosta obce

 

Pohotovostní služba el. rozvodných závodů

ČEZ

 

Popis zásahu:

   KOPIS vyhlásil jednotce požární poplach na výzvu starosty obce (Milan Götz). Z důvodu výpadku el. energie byl jednotce vyhlášen poplach přes MIS.Jednotka se dovybavila obecní motorovou pilou. Po příjezdu na místo události č.p. 71. Jednotka provedla průzkum a odstranění popadaných větví z el. vedení pomocí motorové pily a uvolnila komunikaci.Starosta obce povolal jednotku na další událost vyvrácené stromy č.p. 16 Camping Harta. Průzkumem bylo zjištěno že se jedná o dva vyvrácené stromy které hrozily pádem na restauraci. VJ rozhodl o využití výsuvného žebříku ZD-12, který je ve výbavě sboru dobrovolných hasičů na hospodářské práce. Z důvodu nepřístupného terénu nemohla zde být využita jiná výšková technika. Jednotka prováděla postupné odvětvování a rozřezání stromu, aby nebyla poškozena střešní konstrukce. Jednotka provedla odklizení dalších padlých stromů na plot.Poté byla jednotka vyslána starostou obce na padlý strom na vedení obecního rozhlasu u č.p. 73 (GPS:50°55"30.761"N, 15°1"44.718"E) jednotka provedla ozřezání stromu pomocí motorové pily. Jednotka byla dále vyslána starostou obce č.p 7 odstranění stromů hrozící pádem na kůlnu. Jednotka provedla odstranění nebezpečných stromů pomocí motorové pily.Starosta obce  dále vyslal jednotku na padlý strom na garáž č.p.176. Jednotka provedla průzkum a odstranění stromu pomocí motorové pily.Poté byla jednotka vyslána na odstranění stromů hrozící pádem na dům č.p. 171. Jednotka provedla odstranění pomocí motorové pily.VJ po dohodě se starostou obce si vyžádal posilující jednotku PS Raspenava na likvidaci nebezpečného stromu č.p. 71. Jednotka přejela č.p. 166 a 167 (zahrádky) na padlé stromy na kůlny a ploty.Zde se jednotka rozdělila na dva úseky a  prováděla likvidaci padlých a nebezpečných stromů pomocí motorových pil. Mezi starostou obce a majitelem pozemku (GPS:50°55"24.766"N, 15°1"26.444"E) byla domluvena dohoda, aby jednotka provedla jen záchranné práce. Jednotka proto provedla jen odstranění nebezpečných stromů a visících větví. Likvidaci provede majitel pozemku. Poté jednotka přejela na výzvu starosty obce č.p.160 na stromy hrozící pádem na školní družinu. Jednotka provedla průzkum. Průzkumem bylo zjištěno že stromy mají porušené kořeny a hrozí jejich pád. Jednotka provedla skácení nebezpečných stromů.Po závěrečném průzkumu se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu nebyl nikdo zraněn.