19.07.2015 - Technická pomoc

19.07.2015 - Technická pomoc

Technická pomoc - likvidace následků vichřice

Složka IZS: 

HZS ČR a jednotky PO

Jednotka PO:

Kunratice  513148

Velitel:

Götz Martin

 

Den ohlášení:

19. července 2015

neděle

Čas ohlášení:

20:27

 

Adresa:

Okres Liberec

 

Kunratice

 

Kunratice 139, 171, 76, 166

 

Účel (druh) objektu:

komunikace v obci

Prostor vzniku:

nezjištěno

Specifikace zásahu:

odstraňování překážek

 

Ohlášení:

19. 07. 2015 - 20:27

 

Vyhlášení poplachu:

19. 07. 2015 - 20:27

 

Výjezd:

19. 07. 2015 - 20:36

 

Příjezd k zásahu:

19. 07. 2015 - 20:42

 

Zahájení zásahu:

19. 07. 2015 - 20:42

 

Odjezd na základnu:

19. 07. 2015 - 23:30

 

Příjezd na základnu:

19. 07. 2015 - 20:42

 

 

Vzdálenost [km]:   1

Počet zásahů:    1

Pořadí jednotky PO:             1

Počet osob:            11

Počet techniky:  1

Evid. číslo místní JPO:        513148

 

Činnosti jednotky PO

Průzkum

 

Odstraňování překážek z komunikací aj. prostorů

 

Označování nebezpečných míst

 

Zasahující technika jednotky PO

 

 

DA 8-L1Z Avia A30

Dopravní automobil 8

 

Zasahující členové jednotky PO

 

 

Götz Miloslav

 - strojník - řidič

 

Götz Martin

- velitel vozidla

 

Götz Milan

- přísl. jednotky

 

Lachman Jaroslav

- přísl. jednotky

 

Liška Miroslav

- přísl. jednotky

 

Liška Zdeněk

- přísl. jednotky

 

Lukáš Darek

- přísl. jednotky

 

Novák Josef

- přísl. jednotky

 

Pažout Luděk

- přísl. jednotky

 

Provazník Jan

- přísl. jednotky

 

Smrž Mirek

- přísl. jednotky

     
Spolupráce složek IZS:  
 

JSDHO

Frýdlant, Heřmanice

 

Policie ČR

 

 

Pohotovostní služba el. rozvodných závodů

ČEZ

 

Popis zásahu:

   Jednotky byly vyslány KOPIS na odstraňování padlých stromů po vichřici v katastru obce Kunratice. Z důvodu výpadku el. energie byla jednotka svolána pomocí MIS. Jednotka se vydala k domu s č. p. 174, kde bylo poškozené el. vedení. VZ si vyžádal pohotovostní službu el. rozvodných závodů. Poté se VZ spojil s jednotkou Frýdlant. VZ rozhodl o rozdělení události na úseky. Na prvním úseku u č. p. 174 prováděla zásah jednotka Frýdlant. Na druhém úseku pracovala jednotka Kunratice. Prováděla průzkum obecních komunikací a komunikace č. 03514. Jednotka provedla odstranění padlých stromů přes komunikaci pomocí motorové pily č. p. 7 a č. p. 8. Poté se jednotka přesunula k domu s č. p. 139, kde provedla rozřezání padlého stromu pomocí motorové pily. Dále se přesunula k domu s č. p. 21 a pomocí nastavovacího žebříku zajistila el. vedení obecního rozhlasu. Následně starosta obce (Milan Götz) prováděl průzkum obce a po dohodě s VZ vysílal domácí jednotku na další padlé stromy. Starosta vyslal jednotku na padlý strom, který visel na el. vedení obecního rozhlasu s č. p. 67. Jednotka provedla stažení stromu pomocí lana a následně na místě provedla další průzkum. Bylo zjištěno, že na střeše sousedního domu s č. p. 116 jsou větve, které hrozí pádem. Jednotka provedla odstranění pomocí nastavovacího žebříku. Poté byla jednotka vyslána starostou obce k domu s č. p. 71 kvůli padlému stromu na el. vedení a místní komunikaci. Po příjezdu jednotka provedla průzkum a pokusila se uvést komunikaci zpět do chodu. VZ rozhodl o odložení zásahu na následné ráno, tudíž na 20.07.2015, z důvodu špatné viditelnosti a uvolněnému sloupu, který hrozil pádem při manipulaci s větvemi a komuikaci uzavřel. Jednotka informovala obyvatele domu s č. p. 14, aby cestu nevyužívali. VZ domluvil přístupovou cestu přes zahradu domu s č. p. 71. VZ poslal jednotku Frýdlant zpět na základnu. Poté starosta povolal jednotku k nahlášené skvrně od krve, místní název U Křížku (50.9224022N, 15.0216986E). Průzkumem bylo zjištěno, že během vichřice se splašila kráva, utekla z výběhu a přitom se poranila o ohradník. Jednotka krávu našla a předala majiteli. Poté jednotka provedla závěrečný průzkum a vrátila se zpět na základnu. Během zásahu nedošlo ke ztranění.