16.06.2016 - Technická pomoc

16.06.2016 - Technická pomoc

Ostatní pomoc - strom přes el. vedení

Složka IZS: 

HZS ČR a jednotky PO

Jednotka PO:

Kunratice  513148

Velitel:

Götz Martin

 

Den ohlášení:

16. června 2016

čtvrtek

Čas ohlášení:

20:57

 

Adresa:

Okres Liberec

 

Kunratice

 

Kunratický č.p. 26

 

Účel (druh) objektu:

rodinné domky určené výhradně k bydlení

Prostor vzniku:

jiné/vnější zařízení a konstrukce spojené s budovou

Specifikace zásahu:

strom přes el. vedení

 

Ohlášení:

16. 06. 2016 - 20:57

 

Vyhlášení poplachu:

16. 06. 2016 - 20:57

 

Výjezd:

16. 06. 2016 - 21:05

 

Příjezd k zásahu:

16. 06. 2016 - 21:09

 

Zahájení zásahu:

16. 06. 2016 - 21:09

 

Odjezd na základnu:

16. 06. 2016 - 21:41

 

Příjezd na základnu:

16. 06. 2016 - 22:02

 

 

Vzdálenost [km]:   1

Počet zásahů:    1

Pořadí jednotky PO:             1

Počet osob:            8

Počet techniky:  1

Evid. číslo místní JPO:        513148

 

Činnosti jednotky PO

Průzkum

 

Odstraňování překážek z komunikací aj. prostorů

 

Monitoring vodního toku

 

Zasahující technika jednotky PO

 

 

DA 8-L1Z Avia A30

Dopravní automobil 8

     

 

Zasahující členové jednotky PO

 

 

Götz Milan

 - velitel vozidla

 

Götz Miloslav

- strojník - řidič

 

Šulc Rostislav

- přísl. jednotky

 

Smrž Mirek

- přísl. jednotky

 

Götz Pavel

- přísl. jednotky

 

Liška Zdeněk

- přísl. jednotky

 

Pospíchal Roman

- přísl. jednotky

 

Provazník Jan

- přísl. jednotky

 

Popis zásahu:

   Jednotka vyjela na výzvu starosty obce k rodinému domu č.p. 26, kde majitel ohlásil, že mu během bouřky spadl strom na domovní přípojku elektrické energie a vytrhl ji ze zdi. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum, který potvrdil, že rozlomená vrba spadla na vedení nízkého napětí, přičemž poškodila dvě dřevěné podpěry (zlomená a vyvrácená betonová patka). Elektrická přípojka zůstala pod napětím, proto byl prostřednictvím KOPIS povolán technik ČEZ. Jednotka čekala na místě události a odklízela větve mimo ohrožené místo. Dalším průzkumem bylo zjiištěno, že je poškozena rovněž el. přípojka (vytržena ze zdi) na domě č.p. 111, která je však v současnosti odpojena. Zdůvodu dlouhého čekání na příjezd technika (bylo nahlášeno více poruch na vedení) a snižující se viditelnosti, bylo dohodnuto s majitelem domu č.p. 26 ukončení zásahu. Majitel byl poučen, aby se nikdo nepohybpoval v blízkosti spadlého vedení (dle informací se technik společnosti ČEZ na místo události dostavil ve 23:30 hodin a po dohodě s majitelem domu a starostou obce nechal přípojku pod napětím a opravy přesunul na druhý den ráno.). Jednotka při odjezdu z místa události provedla průzkum průjezdnosti místních komunikací a rovněž provedla monitoring místního toku, neboť během bouřky a přívalového deště stoupla hladina Kunratického potoka a hladinoměr informoval povodňovou komisi obce o dosažení I. SPA. Po provedení kontroly stanoviště hladinoměru (u č.p. 83) a monitoringu toku se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu se nikdo nezranil.