15.09.2015 - Technická pomoc

15.09.2015 - Technická pomoc

Technická pomoc - únik ropných produktů

Složka IZS: 

HZS ČR a jednotky PO

Jednotka PO:

Kunratice  513148

Velitel:

Götz Martin

 

Den ohlášení:

15. září 2015

úterý

Čas ohlášení:

15:09

 

Adresa:

Okres Liberec

 

Frýdlant, Žitavská - komunikace III/03511

 

Kunratice, komunikace III/03512, III/0353

 

Účel (druh) objektu:

komunikace v obci, podniku

Prostor vzniku:

nezjištěno

Specifikace zásahu:

olejová skvrna

 

Ohlášení:

15. 09. 2015 - 07:54

 

Vyhlášení poplachu:

15. 09. 2015 - 07:54

 

Výjezd:

15. 09. 2015 - 07:58

 

Příjezd k zásahu:

15. 09. 2015 - 08:06

 

Zahájení zásahu:

15. 09. 2015 - 08:06

 

Odjezd na základnu:

15. 09. 2015 - 09:04

 

Příjezd na základnu:

15. 09. 2015 - 09:20

 

 

Vzdálenost [km]:   2

Počet zásahů:    1

Pořadí jednotky PO:             2

Počet osob:            5

Počet techniky:  2

Evid. číslo místní JPO:        513148

 

Činnosti jednotky PO

Průzkum

  Řízení provozu na komunikacích

 

Odstraňování úniků rop. látek - provoz. náplní vozidel

 

Zasahující technika jednotky PO

 

 

DA 8-L1Z Avia A30

Dopravní automobil 8

 

Zasahující členové jednotky PO

 

 

Götz Martin

 - velitel vozidla

 

Götz Pavel

- strojník - řidič

 

Götz Milan

- přísl. jednotky

 

Liška Miroslav

- přísl. jednotky

 

Šulc Rostislav

- přísl. jednotky

     
Spolupráce složek IZS:  

 

Policie ČR

 

 

Místní služby

KSS LK

     
Použití hasiva/sorbentu:  
Název hasiva/sorbentu Typ hasiva/sorbentu Spotřebované množství
ECO Dry sorbenty sypké 100 kg
 

Popis zásahu:

   Jednotka vyjela na výzvu starosty obce k likvidaci olejové skvrny v katastru obce. Průzkumem bylo zjištěno, že je na komunikaci uniklá nafta, jejíž stopa se táhne od Frýdlantu, ul. Žitavská a po silnici III/03511 směrem na Kunratice. Naftová skvrna dále pokračovala po silnici III/03512 do obce Kunratice, kde odbočovala na silnici III/0353 směrem na Vísku. O rozsahu byl zároveň vyrozuměn pan Jiří Coufal z cestmistrovství Frýdlant, jako zástupce správce komunikace. Jednotka provedla zasypání naftové skvrny v zatáčkách a na křižovatkách v obci i mimo ni a dále na nadjezdu přes železnici mezi Kunraticemi a Vískou. Jednotka spolupracovala s kolegy z Frýdlantu, kteří dosypávali úsek mezi Frýdlantem a Kunraticemi. Po závěrečném průzkumu se jednotka po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu.