07.08.2010 - Převažující povodeň, záplava, déšť - Kunratice, Víska, Heřmanice

07.08.2010 - Převažující povodeň, záplava, déšť - Kunratice, Víska, Heřmanice

Převažující povodeň, záplava, déšť

Složka IZS:           HZS ČR a jednotky PO

Jednotka PO:        Kunratice  513148

Velitel:                 Götz Milan

Adresa:                Višňová

Den ohlášení:        7. srpna 2010sobota

Čas ohlášení:     07:30

Specifikace zásahu:                Povodně

 

Ohlášení:                               7.8 2010 07:30                 Vzdálenost [km]:       5

Vyhlášení poplachu:                7. 8 2010 07:31                 Počet zásahů:           1

Výjezd:                                  7.8 2010 07:45

Příjezd k zásahu:                    7.8 2010 08:00                 Pořadí jednotky PO:   4

Zahájení zásahu:                     7.8 2010 08:01                 Počet osob:               8

Odjezd na základnu:                7.8 2010 22:00                 Počet techniky:         1

Příjezd na základnu:                7.8 2010 22:30

Činnosti jednotky PO

Průzkum              

Vyhledávání, záchrana osob z vody 

Evakuace předmětů            

Zasahující technika jednotky PO

Hlavní technika                                  Typ

DA 8-L1Z Avia A 30                            dopravní automobil 8

Jméno                               Poznámka

Götz Milan                          Velitel vozidla

Farský Miloš

Götz Martin

Liška Miroslav

Liška Zdeněk

Provazník Jan

Špína Jaroslav

Šulc Rostislav                       Řidič vozidla

 

Popis zásahu:

    Naše jednotka byla vyslána na pomoc při počínající povodni. Začali jsme s evakuací předmětů v obci Víska v domě č.p. 2 po té jsme se přesunuli do obce Višňové, kde jsme pytlovali písek do protipovodňových pytlů. Během neustávajícího deště jsme se museli vrátit do naší obce, kde jsme čistili ucpané propustky a mostky a monitorovali jsme situaci u mostu do obce Víska. Při monitorování obce Kunratice jsme u domu č.p. 109 udělali hráz z pytlů s pískem, kterou jsme zabránili vtékání vody z luk do objektu. Během prací v obci nám bylo oznámeno, že byl stržen člověk proudem vody do rybníku Tongrund. Ihned jsme vyjeli na místo události. Po příjezdu na místo události jsme se přidali k frýdlantské jednotce a zapojili se k záchranným pracem. Průzkumem bylo zjištěno, že se muž dostal sám na břeh. Při jeho odvádění jsme zjistili, že byl pod vlivem alkoholu. Při této události jsme zároveň zjistili, že se silnice III/0353 stala neprůjezdnou, protože byly na vozovku vyplaveny silniční panely. Proto jsme odjeli do obce pro zákazové značky a zátaras a silnici jsme uzavřeli. Po opadnutí vody se podařilo silnici zprůjezdnit pomocí nakladače Merlo od společnosti Agrofanda, kterým byly odstraněny naplavené překážky z vozovky. Do večerních hodin jsme prováděli monitorování situace u nás v obci a odstraňování naplavenin z kanálových vpustí. Po závěrečném průzkumu a kontrole průjezdnosti silnice na Frýdlant, jsme se vrátili na základnu.