05.07.2012 - Technická pomoc

05.07.2012 - Technická pomoc

Technická pomoc

Složka IZS:          HZS ČR a jednotky PO

Jednotka PO:       Kunratice  513148

Velitel:                 Götz Milan

Adresa:                Liberec, Kunratice, komunikace III/03514

Den ohlášení:       5.července 2012, čtvrtek

Čas ohlášení:       21:02

Účel (druh) objektu:  silnice, cesta mimo obec

Prostor vzniku:           nezjištěno

 

Ohlášení:                                    5.7 2012 21:02                 Vzdálenost [km]:       1

Vyhlášení poplachu:                     5.7 2012 21:02                 Počet zásahů:           1

Výjezd:                                       5.7 2012 21:09     

Příjezd k zásahu:                         5.7 2012 21:13                 Pořadí jednotky PO:   1

Zahájení zásahu:                          5.7 2012 21:13                 Počet osob:               9

Odjezd na základnu:                     5.7 2012 23:50                 Počet techniky:         2

Příjezd na základnu:                     5.7 2012 23:57                 Planý poplach:         

 

Údaje o zásahu

Evid. číslo místní JPO:        513148

Způs. zásahu míst. JPO: místní jednotka je hodnocena jako první

 

Činnosti jednotky PO

Průzkum              

Odstraňování překážek z komunikací aj. prostorů             

Rozebírání konstrukcí         

Vyprošťování předmětů      

Jiné      

Negativní vliv na zásah

Silná bouřka s nebezpečnými blesky, nárazovým větrem a přívalovým deštěm

 

Zasahující technika jednotky PO

Hlavní technika       Typa

DA 8-L1Z                  dopravní automobil 8                                 

            Jméno                           Poznámka

            Götz Milan                      velitel

            Götz Miloslav                  strojník

            Liška Miroslav

            Liška Zdeněk

            Lachman Jaroslav

            Pospíchal Roman            Obsluha MP

            Provazník Jan

            Špína Jaroslav

            Götz Martin

Pomocná technika         Typ

MP Stihl MS 440              motorová pila řetězová

 

Popis zásahu:

    Dne 05. 07. 2012 vyjela naše jednotka ke spadlému stromu, který částečně zatarasil komunikaci III/03514 mezi obcemi Kunratice a Dětřichov. Průzkumem bylo zjištěno,že se jedná o vzrostlou osiku, kterou vyvrátil vítr provázející velmi silnou bouřku. Koruna stromu zasahovala do poloviny komunikace ve směru od Kunratic. Po rozřezání a odklizení větví z vozovky byl naší jednotce oznámen další spadlý strom, který bránil provozu na komunikaci III/0353 Frýdlant - Bogatynia. Tentokrát se jednalo o švestku, která se zlomila a spadla na pravý jízdní pruh ze směru od Frýdlantu. Naše jednotka strom opět rozřezala a odklidila z vozovky. Behem zásahu byla silná bouřka s přívalovým deštěm. Vydatné srážky způsobily vzestup hladiny Kunratického potoka, proto se jednotka přesunula do obce a prováděla monitoring toku. U domu č.p. 111 došlo k ucpání mostku, protože zde byla hrázka, která sloužila k převedení toku na stavbě stabilizačního prahu. Kontaktovali jsme majitele firmy provádějící tuto stavbu a po dohodě jsme hrázku strhli a koryto uvolnili. Občané nám oznámili, že viděli v korytě potoka plavat rouru, kterou používá rovněž firma opravující potok. Roura uplavala ze staveniště u domu č.p. 145, kde byla opět postavena hrázka pro převedení toku. Rouru jsme nalezli ve spodní části obce v blízkosti domu č.p. 83, kde se vzpříčila. Členové jednotky rouru vyprostili a odklidili do bezpečné vzdálenosti od koryta potoka. U domu č.p. 145 byl v korytě potoka odstavený bagr Menzimuk a hrozilo ucpání toku a zaplavení stroje, proto jsme kontaktovali řidiče stroje, který se dostavil a bagr přesunul do bezpečí. Na místo události se zároveň dostavil majitel stavební firmy pan Dalibor Kašpárek, aby se obeznámil se situací. Jednotka dále rozebrala i hrázku u domu č.p. 145, která rovněž tvořila  překážku v korytě a docházelo k vzestupu vodní hladiny. Voda vnikala do sklepa uvedeného domu, kterou majitel odčerpával kalovým čerpadlem. Po odstranění hrázky a uvolnění koryta, klesla hladina a sklep se přestal zaplavovat. Jednotka dále připravila protipovodňové pytle s pískem a dovezla je k domu č.p. 83, kde byly ponechány pro případné zapytlování vchodu do obytné části domu, neboť se očekávala další silná bouřka s přívalovým deštěm. Po závěrečném průzkumu jsme se vrátili zpět na základnu.