01.06.2013 - Technická pomoc

01.06.2013 - Technická pomoc

Technická pomoc

Složka IZS:         HZS ČR a jednotky PO

Jednotka PO:      Kunratice  513148

Velitel:                  Götz Martin

Adresa:               Višňová, okres: Liberec

Den ohlášení:      1.června 2013, sobota

Čas ohlášení:      21:21

Specifikace zásahu:               Višňová - protipovodňová opatření v obci

 

Ohlášení:                              1.6 2013 21:21                 Vzdálenost [km]:       5

Vyhlášení poplachu:               1.6 2013 21:21                 Počet zásahů:           1

Výjezd:                                 1.6 2013 21:30

Příjezd k zásahu:                   1.6 2013 21:35                 Pořadí jednotky PO:   5

Zahájení zásahu:                    1.6 2013 21:35                 Počet osob:               11

Odjezd na základnu:               3.6 2013 20:27                 Počet techniky:          4

Příjezd na základnu:               3.6 2013 20:27

 

Činnosti jednotky PO

Průzkum              

Čerpání a odčerpávání vody          

Evakuace předmětů          

Pohotovost na vlastní stanici         

Jiné     

 

Zasahující technika jednotky PO

Hlavní technika               Typ                                      Povolána

DA 8-L1Z                          dopravní automobil 8           2.6 2013 16:13                              

            Jméno                                Poznámka

            Götz Milan                           Velitel družstva

            Götz Martin                                                                                                                

            Pospíchal Roman                                                                                                     

            Šulc Rostislav                                                                                                           

            Smrž Mirek                                                                                                                 

            Götz Jan                                                                                                                    

            Provazník Jan                                                                                                           

            Götz Pavel                                                                                                                 

            Götz Miloslav                         Řidič vozidla

            Pažout Tomáš                                                                                                            

            Šejna Miloslav                        Řidič vozidla

DA 8-L1Z                           dopravní automobil 8                1.6 2013 21:21                             

            Jméno                                  Poznámka

            Götz Milan                                                                                                                 

            Pospíchal Roman                                                                                                     

            Šejna Miloslav                        Řidič vozidla

            Götz Jan                                                                                                                    

            Götz Martin                            Velitel

            Šulc Rostislav                                                                                                           

            Smrž Mirek                                                                                                                 

            Götz Miloslav                                                                                                            

Pomocná technika          Typ                                                   Poznámka

PMS 12                            přenosná motorová stříkačka 12       Doba provozu -  17,5 mth.

                                                                                             Provoz ukončen z důvodu poruchy.

            Jméno

            Götz Milan                                                                                                                 

            Šulc Rostislav

Pomocná technika          Typ                                                   Poznámka

Kalové čerpadlo HERON    kalové čerpadlo se spal. motorem      Doba provozu - 15,5 mth.

            Jméno

            Šejna Miloslav                                                                                                           

            Götz Miloslav                                                                                                            

Spolupráce složek IZS

Zdravotnická záchranná služba      

Ostatní subjekty(název)     RCL, Lukáš Fridrich

 

Popis zásahu:

    Naše jednotka byla dne 01. 06. 2013 vyslána na pomoc při povodni, která hrozila od řeky Smědé a jejích přítoků. Byli jsme nasazeni ve Vísce u domu pana Filipa Jírovce, kde jsem monitorovali situaci a později pomocí PMS 12 a kalového čerpadla HERON přečerpávali jeden z přítoků řeky Smědé přes povodňovou hrázku. S přečerpáváním na tomto stanovišti nám pomáhala jednotka SDH Karlinky. Po dočasném zklidnění situace a ukončení čerpání jsme se vrátili zpět na základnu, kde jsme připravili techniku na další zásah a naši členové zůstali v pohotovosti.

    Do obce Víska jsme byli znovu povoláni v neděli 02. 06. 2013 v odpoledních hodinách tentokrát na čerpací stanoviště ke Krčelskému potoku, který jsme společně s kolegy z Višňové, Heřmanic a Raspenavy přečerpávali opět přes povodňovou hrázku. V nočních hodinách byl nižší přítok, proto jsme zapůjčili naše kalové čerpadlo HERON na čerpací stanoviště k panu Filipu Jírovcovi.  V pondělí v ranních hodinách došlo vlivem deště k vzestupu hladiny Krčelského potoka. Z důvodu poruch čerpadel jsme na čerpacím stanovišti zůstali pouze s kolegy z Heřmanic se dvěmi PMS 12 a několika plovoucími čerpadly. Přestože k nám dorazili posily z Krásné Studánky, nedokázali jsme přečerpávat dostatek vody a došlo k rozlití vody do zahrad p. Pugnera a p. Hlavy. Vlivem dlouhodobé zátěže naše PMS12 nevydržela a pro poruchu byla odstavena, čímž se situace ještě zhoršila.

    Protože jsme neměli stroj a voda se přibližovala k domu pana Karla Pugnera, pomohli jsme alespoň majiteli ohrožené nemovitosti přenést stroje a nářádí do patra domu a kůlny. Po příjezdu velkých CAS z Jablonce a Liberce jsme vytvořili čtyři dopravní vedení přes povodňovou hrázku a situace se začala na Krčelském potoce stabilizovat. 

    Naše jednotka zůstávala na místě do večerních hodin a prováděla čerpání za pomoci kalového čerpadla HERON. Po ukončení činnosti a závěrečném průzkumu se naše jednotka vrátila zpět na základnu.